Porin Eläinlääkäripalvelu Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Porin Eläinlääkäripalvelu Oy
y-tunnus 2071292-9
Herralahdenraitti 5
28360 Pori
info@porinelainlaakaripalvelu.fi

Rekisterin nimi

Porin Eläinlääkäripalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaiden lemmikkien hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon sekä tilastolliseen ja palvelun kehittämistarkoitukseen.

Rekisterin tiedot

Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero sekä tietoja asiakkaan lemmikeistä ja käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan ilmoittamat tiedot sekä lemmikkien tiedot asiakassuhteen aikana. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä ei tee säännönmukaisia tietojen luovutuksia eikä tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään. Tietoja voidaan luovuttaa myös muille eläinlääkäreille eläimen siirtyessä jatkohoitoon muualle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriin pääsevät vain siihen oikeutetut työntekijät tai ammatinharjoittajat henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin ylläpitäjä on Finnish Net Solutions Oy.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Porin Eläinlääkäripalvelun asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Tiedon korjaaminen

Virheelliset henkilötiedot korjataan rekisterinpitäjän toimesta oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.