Nettiajanvaraus löytyy osoitteesta: https://www.porinelainlaakaripalvelu.fi/ajanvaraus/